Auto.sk Auto.sk

Život vodiča

Smrť nafte? Moderné naftové motory sú podľa testov v reálnej premávke výrazne čistejšie

Automobilky investovali obrovské prostriedky do zníženia emisií naftových motorov. Mnohé z nich už dnes spĺňajú prísnejšiu normu, ktorá začne platiť od roku 2020.
Smrť nafte? Moderné naftové motory sú podľa testov v reálnej premávke výrazne čistejšie

Automobilky investovali obrovské prostriedky do zníženia emisií naftových motorov. Mnohé z nich už dnes spĺňajú prísnejšiu normu, ktorá začne platiť od roku 2020.

Najnovšie dáta Európskej asociácie automobilových výrobcov (European Automobile Manufacturers’ Association) dokazujú, že moderné naftové motory produkujú nízke emisie oxidov dusíka (NOx). Približne 270 naftových vozidiel, uvedených na európsky trh v priebehu roka (od septembra 2017), bolo schválených a spĺňa normu Euro 6d-TEMP. Väčšina z nich navyše už spĺňa aj prísnejšiu normu, ktorá vstúpi do platnosti v januári 2020, vyplýva to z nameraných dát pri reálnej jazde. Testy v reálnych podmienkach teda potvrdili to, čo ukazovali moderné laboratórne testy WLTP. 

Pre vysvetlenie situácie treba dodať, že problémom naftových vozidiel boli vždy emisie NOx a pevných častíc. Práve v tomto sa nové naftové motory podľa testov výrazne zlepšili v porovnaní s predchodcami. Vyššia produkcia NOx a pevných častíc bola dôvodom, prečo v niektorých mestách s veľkou premávkou zakazujú alebo obmedzujú jazdu naftových vozidiel. Vysoké lokálne znečistenie môže mať negatívny vplyv na zdravie. Na druhej strane naftové motory sú priaznivejšie k životnému prostrediu, keďže produkujú menšie množstvo CO2. Z tohto hľadiska môžu zohrať ešte dôležitú úlohu na ceste k nižším celkovým emisiám z dopravy. Potvrdzuje to aj vyhlásenie Erika Jonnaerta z Európskej asociácie automobilových výrobcov. Podľa neho ostávajú naftové motory dôležité pri znižovaní emisií CO2 v krátkom a strednodobom výhľade aj napriek tomu, že výrobcovia rozširujú ponuku nabíjateľných vozidiel.

"Výrobcovia áut urobili významné investície na rýchle zníženie emisií NOx. Je dôležité, aby sme prestali démonizovať naftové technológie ako celok. Namiesto toho by sme mali robiť rozdiel medzi starou naftovou flotilou áut a najnovšou generáciou vozidiel", dodáva Jonnaert. Jeho slová potvrdzujú aj nedávne zistenia nemeckého autoklubu ADAC. Na základe vlastných meraní v reálnej premávke sa ukázalo, že moderné naftové autá produkujú v priemere o 85 % menej NOx v porovnaní s vozidlami, spĺňajúcimi normu Euro 5. Vozidlá s absolútne najnižšími emisiami produkujú o 95 až 99 % menej NOx. Najlepšie v teste ADACu zatiaľ obstálo BMW X1 18d s produkciou emisií NOx len 8 mg/km.

Tagy

Pokračovať v čítaní