Auto.sk Auto.sk

Život vodiča

Návod ako zaplatiť daň z motorových vozidiel (do 31.1.2018!)

Na zaplatenie dane z motorových vozidiel a podanie príslušného daňového priznania už ostávajú posledné hodiny.
Návod ako zaplatiť daň z motorových vozidiel (do 31.1.2018!)

Na zaplatenie dane z motorových vozidiel a podanie príslušného daňového priznania už ostávajú posledné hodiny.

Termín splatnosti dane z motorových vozidiel a podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži. Dotknutí majú čas do 31.1.2018. Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období (rok 2017) používa na podnikanie. Presný popis a jednotlivé výnimky, na ktoré sa daň nevzťahuje, nájdete na stránke daňovej správy KLIKNITE SEM!

Výpočet výšky dane závisí od viacerých parametrov. Pri vozidlách so spaľovacím motorom sa berie do úvahy objem motora. Následne sa cena upraví na základe veku vozidla. Vek sa ráta od prvej evidencie vozidla. Dátum nájdete na prednej strane osvedčenia o evidencii časť 1 (malý technický preukaz) v riadku B. Po prihliadnutí na vek túto sumu znížite alebo zvýšite. Presný popis, ako ju treba upraviť, nájdete na stránke finančnej správy, ale ešte jednoduchší spôsobe je kliknúť si priamo na online formulár. V spodnom riadku vám postupne nabiehajú informácie, čo a ako v jednotlivých riadkoch vyplniť. Na základe zadaných dátumov (prvá registrácia auta a zdaňovacie obdobie od-do) vám nabehne informácia o výške základnej platby, aj o tom, ako ju upraviť (viď. obrázok).

Daň z motorových vozidiel
Finančná správa

Online formulár nájdete na nasledujúcom odkaze – KLIKNITE SEM!

Vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel môžete doručiť osobne, poštou alebo elektronicky na daňový úrad do 31.1.2018. Do tohto termínu treba zaplatiť aj príslušnú daň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. Informácie k platobným detailom nájdete na nasledujúcom odkaze – KLIKNITE SEM!

Tagy

Pokračovať v čítaní