Auto.sk Auto.sk

Tech

BMW prichádza s novou generáciou digitálneho kľúča

BMW prichádza s druhou generáciou digitálneho kľúča a v krátkom čase bude nasledovať tretia. Štandardné technické požiadavky, akceptované naprieč celým priemyslom zároveň umožnia, aby do vozidiel mohli vstupovať majitelia pomocou všetkých druhov inteligentných prístrojov vrátane mobilných telefónov,
BMW prichádza s novou generáciou digitálneho kľúča

BMW prichádza s druhou generáciou digitálneho kľúča a v krátkom čase bude nasledovať tretia. Štandardné technické požiadavky, akceptované naprieč celým priemyslom zároveň umožnia, aby do vozidiel mohli vstupovať majitelia pomocou všetkých druhov inteligentných prístrojov vrátane mobilných telefónov, hodiniek aj ostatných nositeľných zariadení.

Dnes je už možné zamknúť a odomknúť vozidlo, naštartovať motor a poskytnúť kľúč od vozidla aj ostatným užívateľom napríklad vďaka použitiu služby BMW Digital Key, ktorá tvorí súčasť aplikácie pre mobilné telefóny BMW Connected. Ide však iba o prvý krok v globálnej technologickej zmene.

Dôležitý je jednotný štandard pre všetky zariadenia a automobilky

Digitálny kľúč Digital Key má potenciál, aby umožnil široké spektrum využitia, ktoré s klasickým kľúčom neboli mysliteľné a to najmä vďaka technologickým prednostiam inteligentných zariadení. Víziu digitálneho vozidla sa podarí pretransformovať do reality iba vďaka jednotným technologickým štandardom. Plnú funkčnosť musia zaistiť viaceré zariadenia užívateľa od rôznych značiek a zároveň aj bez ohľadu na výrobcu vozidla. To podčiarkuje aj Dr. Olaf Müller, riaditeľ oddelenia Development Digital Access Systems (Vývoj digitálnych prístupových systémov) v spoločnosti BMW Group: „Naši zákazníci požadujú vzájomnú spoluprácu bez ohľadu na výrobcu. To dokážeme dosiahnuť iba štandardizáciou. Individuálne riešenia už neprinášajú žiadne výhody.”

Spoločnosť BMW Group preto v rámci Konzorcia pre automobilovú konektivitu CCC podnietila vznik globálneho štandardu pre digitálny prístup do vozidla. Do konzorcia sa pridali už aj najvýznamnejšie automobilky a zároveň aj výrobcovia mobilných telefónov. Štandardné technické požiadavky, akceptované naprieč celým priemyslom zároveň umožnia, aby do vozidiel mohli vstupovať majitelia pomocou všetkých druhov inteligentných prístrojov vrátane mobilných telefónov, hodiniek aj ostatných nositeľných zariadení.

BMW

Digitálny kľúč bude fungovať aj po vybití telefónu

Druhá generácia (verzia 2.0) ekosystému digitálneho kľúča, založená na technológii NFC (Near Field Communication — komunikácia blízkych polí), bola ohlásená na koniec roka 2019. Hlavným prvkom je použitie bezpečnostného čipu, ktorý pracuje nezávisle od operačného systému mobilného telefónu. To znamená, že funguje aj v momente, ak sa mobilný telefón vybije. V blízkej budúcnosti sa predstaví aj verzia digitálneho kľúča s označením 3.0, ktorá bude využívať ultra širokopásmové pripojenie UWB. To má priniesť maximálnu ochranu pred odcudzením a umožniť precíznu lokalizáciu medzi zariadením a vozidlom. Výsledkom bude, že mobilný telefón sa už nemusí na odomknutie prikladať ku kľučke vozidla, ale môže pokojne zostať vo vrecku. Spoločnosť BMW Group veľmi skoro zistila, že technológia UWB bude výhodná z dlhodobého hľadiska a vyhovie aj požiadavkám na prienik na celosvetové trhy. Úzka spolupráca s partnermi ako aj fakt, že technológia UWB si už nachádza cestu do čoraz väčšieho počtu zariadení spotrebnej elektroniky, dláždi cestu ďalším novým a inovatívnym prvkom v ponuke Digital Key.

Tagy

Pokračovať v čítaní